BeweegVrij.

pedagogische begeleiding op maat.

  • 'Emoties van kinderen mogen er zijn'

 
Kindgericht: 

Interventies gericht op kinderen en ouders. Dit kan op school zijn, of bij het kind thuis. 

Voorbeelden van hulpvragen kunnen zijn:

o motorische ontwikkeling: is deze op niveau of op welke wijze kan ik deze stimuleren? 

o opvoedingsvragen: hoe pak ik het als ouder het beste aan als mijn kind zich anders gedraagt of ontwikkelt?

o gedragsproblemen: hoe kan ik als ouder mijn kind het beste hulp bieden?

o schrijfmotoriek: school geeft aan dat mijn kind onvoldoende kan schrijven, hoe pak ik het aan?

o verwerking van emoties: bij scheiding of rouw, mijn kind loopt vast in deze verwerking

o In klein groepje met 3 tot 6 kinderen tekentherapie. Heeft u interesse, vraag om informatie.


Groepsgericht:
Studiedagen Motoriek, Schrijven, tekenen. Zie hiervoor aanbod in actualiteiten.

 Locatie in midden Nederland

Voorbeelden inhoud/onderwerp van een studiedag:
o motorische niveau van kinderen verbeteren

o specifieke tekentaal uitdiepen 

o inzicht geven in ontwikkeling van kinderen op motorisch, tekentaal en/of emotioneel gebied
o schrijfonderwijs in onderbouw, middenbouw en/of bovenbouw vernieuwen, verfrissen
o kiezen van de schrijfmethode die bij de school past 

 

Trajecten op maat
De bovenstaande groepsgerichte studiedagen geef ik ook in trajecten op maat voor:

o peuterspeelzalen
o naschoolse opvang basisonderwijs 
o speciaal onderwijs

Neem voor meer informatie over bovenstaande mogelijkheden contact met mij op.

  
Samenw
erking met Therapeutisch Centrum De Berekuyl