BeweegVrij.

pedagogische begeleiding op maat.

'Opvoeders kunnen een steuntje in de rug gebruiken'

Situatie:
Via Therapeutisch Centrum de Berekuyl kreeg ik het verzoek om mee te kijken met een jongen van 7 jaar. 
Zijn ouders hebben een consult aangevraagd voor manuele therapie. Dit omdat hun zoon slecht slaapt en regelmatig aangeeft dat hij pijn in zijn nek heeft. 

Vraag:
Ik word ingeschakeld omdat zijn schrijfvaardigheid niet goed verloopt en wordt de vraag bij mij neergelegd of zijn motorische ontwikkeling wel goed verloopt. Daarnaast vragen de ouders aan mij of ik nog pedagogische adviezen heb ten aanzien van het omgaan met bovenstaande klachten. 

Observatie en plan van aanpak:
Ik besluit dat ik zijn houding in lig, zit en stand ga observeren. Daarnaast voer ik een Schrijfmotorisch onderzoek uit via BHK,  een observatielijst en win ik informatie in van zijn ouders en zijn school.
Deze verzamelde informatie verwerk ik in een verslag. Hierdoor kom ik tot een werkdiagnose waarmee ik aan de slag ga. In 8 sessies ga ik deze jongen begeleiden.

Begeleiding en afronding:
iedere begeleiding wordt door mij voorbereid en bestaat uit 2 werkopdrachten voor thuis en voor school, d.m.v. stickers op het opdrachten formulier houdt hij zelf in de gaten of hij oefent. Dit werkt heel positief, nauwelijks belasting voor ouders en eigen verantwoordelijkheid.
De laatste keer evalueren we de vordering door een aantal observaties te herhalen, er is vooruitgang op schrijfmotorisch en sociaal-emotioneel welbevinden. De spanning die hij ervaart is veel minder en de overstap naar groep 5 zien we met vertrouwen tegemoet.
De begeleiding wordt afgerond en een controle afspraak voor over 3 maanden wordt gemaakt.