BeweegVrij.

pedagogische begeleiding op maat.

'Schrijfvaardigheid kun je leren'                     
 
  

Kindgericht:


o Eerste gesprek kenninsmaking is gratis.                      gratis

o Opstellen  advies na observatie en overleg                    € 75,-
o Interventie per consult                                                   € 34,-
     zoals tekentherapie of schrijftherapie
 
Groepsgericht:

o Studiedagen (zie aankondiging website)
o Tekenen in een groepje van 4 p.p.                                € 7,50   
o Trajecten op maat. Per uur:                                           
€ 75,-
o Voorbereiding:                                                            Tegen afgesproken tarief